Vi som står bakom Djurgårdsfamiljen är ursprungligen skribenter på Djurgårdens supporterforum 11433.net. Initiativet uppstod som en reaktion på diskussioner kring att skapa en ideell supportermarknadsföringsgrupp för att stötta Djurgården IF med huvudfokus på fotbollssektionen.  

Tillsammans står vi  för en bred kompetens inom PR och marknadsföring och privat jobbar vi inom marknadsföring, IT, juridik, journalistik och foto. Ni hittar oss på sittplats, ståplats och allt däremellan.  

Vårt syfte är tudelat. Vi finns främst för att hjälpa olika djurgårdsföreningar, genom att bidra med de kompetenser vår grupp besitter samt för att stötta olika supporterinitiativ. Vi har även som lång- och kortsiktigt mål att producera eget djurgårdsrelaterat material och identitetsstärkande innehåll till våra egna kanaler.  

Ett av våra största och mest uppmärksammade projekt är de olika Djurgårdsfamiljen-grupperna på Facebook. Vi tycker det är viktigt med gräsrotsengagemang på lokal nivå bland djurgårdare i Stockholm. Därför sjösatte vi ett projekt som har lett till att över 40 olika Djurgårdsfamiljengrupper med sammanlagt över 5000 medlemmar startats på Facebook. Tanken är att skapa en mötesplats för djurgårdare lokalt och på så sätt öka engagemanget för DIF på gräsrotsnivå.   

Har du idéer eller förslag du tycker vi bör genomföra? Har du kanske t.o.m lust och driv att hjälpa till? Små och stora idéer är välkomna, kort- eller långvarigt engagemang likaså! Kontakta oss på [email protected]